Šta znači ERATA KORIGE?

» erata korige • lat. erata corrige ispravi štamparske greške (obično se stavlja na kraju knjige, kao naslov spiska štamparskih grešaka pogotovo iz vremena dok nije bilo računara).