Šta znači ERATA?

» erata • ženski rod Štamparske greške; spisak štamparskih grešaka koji obično dolazi na kraju knjige; v. eratum. (lat.)