Šta znači ERASTIJANIZAM?

» erastijanizam • muški rod Vlast države nad crkvom.