Šta znači ERARIJUM?

» erarijum • muški rod Državna blagajna starog Rima u Saturnovom hramu na Kapitolu; državna imovina (za razliku od fiskusa ili privatne imovine careva); otuda, danas: državna imovina, državna (ili zemaljska, gradska) blagajna.