Šta znači ERARE HUMANUM EST?

» erare humanum est • lat. errare humanum est u ljudskoj prirodi je da greši. Grešiti je ljudski