Šta znači ERAR?

» erar • muški rod Državna blagajna starog Rima u Saturnovom hramu na Kapitolu; državna imovina (za razliku od fiskusa ili privatne imovine careva); otuda, danas: državna imovina, državna (ili zemaljska, gradska) blagajna. (lat.)