Šta znači ERADIJACIJA?

» eradijacija • ženski rod Izračivanje, izračenje, zračenje, puštanje zrakova svetlosti i toplote.