Šta znači EPURATIVAN?

» epurativan • pridev Koji čisti (ili trebi, prečišćava).