Šta znači EPUR SI MUOVE?

» Epur si muove • ital. Epur si muove Pa ipak se okreće (tj. Zemlja), reči koje je uzviknuo Galilej pred inkvizicionim sudom kad su ga primorali da se odreče Kopernikovog učenja. Nakon toga je bio pogubljen.