Šta znači EPULOZA?

» epuloza • ženski rod (medicina) Zarašćivanje, zarašćenje, zamlađivanje, zamlađenje, npr. rana.