Šta znači EPSILONTIČAR?

» epsilontičar • muški rod Matematičar koji smatra da se matematika mora uvek izlagati u potpuno strogoj formi, čak i za nematematičare; fig. preterano strog matematičar.