Šta znači EPSILON?

» epsilon • muški rod (lingvistika) Ime petog slova grčke alfabete, = kratko e; up. eta.