Šta znači EPROM?

» EPROM • muški rod (računari) Akronim za programabilna RAM memorija sa brisanjem sadržaja, vrsa čipa čiji se sadržaj može obrisati ultraljubičastim zracima.
EPROM je sličan ROM čipu po tome što sadrži instrukcije za rad računara. Sličan je RAM čipu po tome što mu se sadržaj može menjati; međutim, za brisanje sadržaja EPROM čipa potrebno je ultraljubičasto svetlo.