Šta znači EPP?

» EPP • skraćenica Ekonomsko propagandni program.