Šta znači EPOLETA?

» epoleta • ženski rod (vojska) Naramenica na kojoj stoji znak oficirskog čina; dobiti epolete, dobiti oficirski čin, postati oficir; izgubiti epolete, prestati biti oficir, biti lišen oficirskog čina.