Šta znači EPODIČAN?

» epodičan • pridev (lingvistika) Koji se pripeva, umetnu; sa refrenom, pripevom.