Šta znači EPM?

» EPM • skraćenica Ekonomsko-propagandni materijal