Šta znači EPIZOOTIOLOGIJA?

» epizootiologija • ženski rod Pojava i prenos bolesti životinja.
Nauka o parazitima i raznim bolestima domaćih životinja (grč.)