Šta znači EPIZEMEM?

» epizemem • muški rod (lingvistika) Značenje, najmanji gramatički oblik, najsitnija rečenična jedinica (eng.).