Šta znači EPITALAN?

» epitalan • gr. ložnica svadbena pesma kod starih Grka i Rimljana kja se, obično u horu, pevala pred ložnicom (mladenaca, svatovac.