Šta znači EPITALAM?

» epitalam • muški rod Svadbena pesma kod starih Grka i Rimljana koja se obično u horu pevala pred ložnicom mladenaca, svatovac.