Šta znači EPITAFIJUS?

» epitafijus • muški rod Posmrtni govor, naročito govor u slvau boraca poginulih za otadžbinu.