Šta znači EPISKOPALNI?

» episkopalni • pridev Vladičanski, biskupski; episkopalni sistem, shvatanje po kojem najviša crkvena vlast treba da je u rukama svih biskupa i njihovog opšteg koncila, za razliku od papalnog ili kurijalnog sistema, koji danas vlada u katoličkoj crkvi i po kojem svu vlast ima papa (u pravoslavnoj crkvi važi i danas episkopalni sistem); episkopalna crkva, engleska anglikanska crkva.