Šta znači EPISILON?

» episilon • gr. go, nag ime petog slova grčke alfabete, = kratko e; upl. eta.