Šta znači EPIMONA?

» epimona • ženski rod Zadržavanje, na jednom predmetu da bi se što iscrpnije izložio i objasnio.