Šta znači EPIMENIJA?

» epimenija • ženski rod Žrtva koja se prinosila svakog meseca kod starih Grka; fiziol. menstruacija.