Šta znači EPILOGIČAN?

» epilogičan • pridev Prirode epiloga.