Šta znači EPILEPSIJA?

» epilepsija • ženski rod (medicina) Padajuća bolest, padavica, gora, velika bolja, gorska bolest.
Hronična živčana bolest koja se ispoljava u povremenim napadima grčenja tela, gubitkom svesti i penom na ustima (grč.)