Šta znači EPIKOTIL?

» epikotil • muški rod (botanika) Deo embriona biljke iznad prvog lista.