Šta znači EPIKARPIJUM?

» epikarpijum • muški rod (medicina) Flaster za puls; zavoj oko šačnog korena; bot. pokorica oplodnice, spoljna koža ploda; supr. endokarpijum.