Šta znači EPIHEREMA?

» epiherema • ženski rod log. Zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili dokaza na kraju govora, završetak govora u kojem svaki stav ima i svoj dokaz; epiheirema.