Šta znači EPIHEIREMA?

» epiheirema • ženski rod log. Zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili dokaza na kraju govora, završetak govora u kojem svaki stav ima i svoj dokaz; epiherema.