Šta znači EPIGINIČAN?

» epiginičan • pridev (botanika) Cvet kojega čašica, krunica i prašnikovi sudovi stoje iznad plodnika, tj. koji se sam oplođava (npr. cvet u jabuke i ružičastih biljaka uopšte).