Šta znači EPIDIKTIČAN?

» epidiktičan • pridev Koji se pokazuje, koji se ističe, sjajan; epideiktičan govor, sjajan, uzoran, umetnički govor.