Šta znači EPIDERMSKI?

» epidermski • pridev Koji pripada pokožici ili pokorici, koji je u vezi sa pokožicom i pokoricom; v. epiderm.