Šta znači EPIDERM?

» epiderm • muški rod (anatomija) Pokožica, najgornji sloj čovečje i životinjske kože; bot. kod viših biljaka: najgornji sloj ćelija (pokorica), koji prvobitno zatvara sa spoljnje strane sve delove biljke, a kasnije se često zamenjuje sekundarnim tkivom.