Šta znači EPIDEMIOLOGIJA?

» epidemiologija • ženski rod Nauka o zarazi i zaraznim bolestima; pr. epidemiološki.
Nauka o zaraznim bolestima: grana medicine koja se bavi ispitivanjem i suzbijanjem epidemija (grč.)