Šta znači EPIDEMIOLOG?

» epidemiolog • muški rod (medicina) Proučavalac postanka, širenja i suzbijanja zarznih bolesti. (grč.)