Šta znači EPIDEIKTIČAN?

» epideiktičan • pridev Koji se pokazuje, koji se ističe, sjajan; epideiktičan govor, sjajan, uzoran, umetnički govor.