Šta znači EPICIKLOIDA?

» epicikloida • ženski rod Kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlja sa spoljne strane jednog nepomičnog kruga.
Ravna kriva linija koju opisuje fiksirana tačka na krugu koji se kotrlja bez klizanja po drugom, nepokretnom krugu, dodirujući ga spolja (grč.)