Šta znači EPICIKL?

» epicikl • muški rod Mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugog kruga (u Ptolemejevu geocentričnom sistemu taj drugi krug je veći, zvani deferent); geocentrična putanja planete; pr. epicikličan.