Šta znači EPENTEZA?

» epenteza • ženski rod (lingvistika) Umetanje jednog slova ili sloga u neku reč (u grčkom, nemačkom i dr. jezicima).