Šta znači EPENDIMA?

» ependima • ženski rod (anatomija) Fina tanka kožica kojom su prevučene moždane šupljine.