Šta znači EPEGZEGEZA?

» epegzegeza • ženski rod (lingvistika) Dodato objašnjenje, dalje dopusko objašnjenje, dodatak koji treba da objasni; v. apozicija.