Šta znači EPARMA?

» eparma • ženski rod (medicina) Otok, oticanje, osipanje.