Šta znači EPANASTROFA?

» epanastrofa • ženski rod (lingvistika) Izmena mesta reči, premeštanje reči, npr.: sumnje nema, mesto: nema sumnje; figura u kojoj se krajnjom reči jedne rečenice počinje sledeća rečenica; med. izvrtanje materice ili mokraćnog mehura (bešike); v. anastrofa.