Šta znači EPAKTI?

» epakti Broj dana za koliko Sunčana godina premašuje Mesečevu godinu od dvanaest meseci; broj dana Mesečeve starosti prvoga dana godine (danas prvoga januara, nekada prvog ili dvadeset drugog marta). (grč.)