Šta znači EPAKMASTIČAN?

» epakmastičan • pridev (medicina) Koji raste, koji se pojačava, koji se zaoštrava.