Šta znači EPAGOMENI?

» epagomeni u kalendaru naroda koji imaju dvanaest meseci po trideset dana: pet dana koji se na kraju dodaju ovim mesecima da bi se navršilo 3dana.