Šta znači EOLSKI TALOZI?

» eolski talozi • geol. Talozi koji se stvaraju kada vetar donosi sa površine stena sitan kameni i mineralni prah, pa ga raznosi kao prašinu u velike daljine, a kada snaga vetra malakše, onda ta prašina pada na zemlju i stvara taloge.